Monthly Archives: November 2015

ร้านหนังสือออนไลน์ก็ขายหนังสืออมนุษยนิยายนะรู้ยัง

ร้านหนังสือออนไลน์ก็ขายหนังสืออมนุษยนิยายนะรู้ยัง

และแล้วก็มาถึงหนังสือในร้านหนังสือออนไลน์เล่มสุดท้ายในชุดนิยายของส.พลายน้อยกันหลังจากที่เราผ่านการรีวิวมาแล้ว 3 เล่มซึ่งก็ได้แก่พฤกษนิยาย สัตวนิยาย เทวนิยาย ซึ่งหนังสือเล่มสุดท้ายนี้ส.พลายน้อยเลือกที่จะใช้ชื่อว่า “อมนุษยนิยาย” ครับ เมื่อได้ยินชื่อร้านหนังสือออนไลน์นั้น หนังสือเรื่องอมนุษยนิยายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเนื้อหาของมันนั้นน่าจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับสัตวนิยายใช่หรือไม่เพราหากไม่ใช่มนุษย์ก็น่าจะเป็นสัตว์แต่ในความเป็นจริงแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งมีชิตทางวรรณคดีที่เป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ไม่ว่าจะเป็นบรรดาสัตว์ต่างๆ ในป่าหิมพานต์เช่นครุฑ นาค มังกร กินนร กินรี รสิงห์รวมไปถึงเทพเทวดาที่มีลักษณะแปลกๆ เช่นพระพิฆเณศวรที่มีเศียรเป็นช้าง พระทักษะประชาบดีที่มีหัวเป็นแพะรวมไปถึงเรื่องราวของนางฟ้า นางสวรรค์คนธรรพ์ต่างๆ ซึ่งจะรวมอยู่ในหนังสืออมนุษยนิยายนี้หมดครับ สำหรับอมนุษยนิยายก็เฉกเช่นเดียวกันกับหนังสือสามเล่มก่อนหน้านี้โดยส.พลายน้อยเลือกที่จะนำเสนอในรูปแบบของความรู้ที่มาที่ไปและตำนานต่างๆ ของอมนุษย์เหล่านี้รวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อและประเพณีที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังสือชุดนิยายในร้านหนังสือออนไลน์ทั้ง 4 เล่มของส.พลายน้อยถ้าถามผมว่าควรจะเลือกซื้อเล่มไหนดีผมเชียร์ครับว่าควรซื้อเก็บให้ครบเซ็ทเพราะมันคือหนังสือดีอีกชุดหนึ่งที่เราหาอ่านกันได้ยากในปัจจุบันแถมตอนนี้เขายังมีการทำออกมาในรูปแบบ boxset ดังนั้นมันจึงเป็นของล้ำค่าที่ควรค่าแก่การเก็บสะสมและมอบให้เป็นของขวัญครับ